Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ) van 10 oktober 2017
1. E170031

Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

De commissies besluiten om het BNC-fiche af te wachten alvorens deze voorstellen in behandeling te nemen.

2. Rondvraag

De commissie BDO besluit om in te zetten op de datum van 21 november voor de plenaire voortzetting van de Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriƫle Ontwikkeling (34473) en de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk