Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 10 oktober 2017
1.
Natuurinclusieve landbouw

Afschrift van brief van 10 juli 2017 aan de Tweede Kamer inzake natuurinclusieve landbouw (33576, G)

De commissie besluit het afschrift van de brief van 10 juli 2017 aan de Tweede Kamer inzake natuurinclusieve landbouw (33576, G) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie dit onderwerp aan de orde stellen bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersoon.

2.
Gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw

Brief van de minister van EZ van 14 juli 2017 in reactie op brief van 16 maart 2017 (verslag schrifelijk overleg 33910, P)

De commissie besluit de brief van 14 juli 2017 (verslag schriftelijk overleg 33910, P) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie blijft dit onderwerp met belangstelling volgen en wenst het ook aan de orde te stellen bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersoon.

3.
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 21 augustus 2017 in reactie op brief van 4 juli 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AD)

De commissie besluit de brief van 21 augustus 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AD) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018 [aangehouden]

Brief - met bijlage - van de minister van Financiƫn van 29 september 2017 (CXXI, H)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 24 oktober 2017.

5.
Technische briefing toekomstige ontwikkelingen mestbeleid c.a. en luchtkwaliteit rondom veehouderijen

Verslag schriftelijk overleg (33037 / 34532 / 28973, E)

Wegens de plenaire agenda van 24 oktober 2017 besluit de commissie de technische briefing te verplaatsen naar 31 oktober 2017 van 15:30-17:00 uur. Zij verzoekt de staf dit af te stemmen met het ministerie van EZ.

De commissie besluit tijdens de briefing eerst het thema 'Mestbeleid' en vervolgens het thema 'Luchtkwaliteit rondom veehouderijen' te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer