Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 oktober 2017
1.
Planning Algemene Financiële Beschouwingen en plenaire behandeling pakket Belastingplan 2018

De commissie stelt de Voorzitter voor de Algemene Financiële Beschouwingen en de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 te combineren op één vergaderdag, bij voorkeur op dinsdag 19 december 2017 of op dinsdag 12 december 2017.

2.
34677

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

De fracties van de VVD (Knip), D66 (Prast) en PvdA (Postema) hebben inbreng geleverd voor het voorlopig verslag inzake de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34677).

3.
34306, B

Verslag van een schriftelijk overleg over de meldingen met betrekking tot niet-oplosbare gevallen onder de anti-hybridebepaling in de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochter richtlijn 2015

De fractie van het CDA (Van Rij) heeft inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de regering inzake de anti-hybridebepaling in de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochter richtlijn 2015, waarbij de fractie van de VVD zich aansluit. De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

4.
Tussentijdse terugkoppeling werkgroep uitvoeringstoets

De commissie bespreekt kort het voorstel voor het vervolg van de activiteiten van de werkgroep uitvoeringstoets. Het voorstel zal nog per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat zij desgewenst nog aanvullingen of correcties kunnen voorstellen die zij de werkgroep willen meegeven.

De commissie besluit dat het fracties vrij staat het onderwerp in te brengen tijdens het plenaire debat over het eindverslag van de Commissie Werkwijze Eerste Kamer, op 24 oktober 2017, conform het voorstel van de werkgroep. Enkele fracties geven aan hiertoe het voornemen te hebben.

5.
Mededelingen en informatie

Het lid Van Strien (PVV) vraagt wanneer de technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 zal plaatsvinden. De griffie geeft aan dat deze briefing voorzien is op dinsdag 21 november 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren