Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling (34.787)

- Planning Algemene Financiële Beschouwingen en plenaire behandeling pakket Belastingplan 2018

De commissie stelt de Voorzitter voor de Algemene Financiële Beschouwingen en de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 te combineren op één vergaderdag, bij voorkeur op dinsdag 19 december 2017 of op dinsdag 12 december 2017.

- Mededelingen en informatie

Het lid Van Strien (PVV) vraagt wanneer de technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 zal plaatsvinden. De griffie geeft aan dat deze briefing voorzien is op dinsdag 21 november 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren