Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Martens). De commissie handhaaft de voorkeur voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 30 januari 2018, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer