Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 24 oktober 2017
1.
34506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De beantwoording van de aanvullende technische vraag zal worden betrokken bij de geplande plenaire behandeling van het wetsvoorstel op dinsdag 21 november 2017.

2.
Uitnodiging ministerie van Defensie

De leden Schaper (D66), Faber-Van de Klashorst (PVV) en Stienen (D66, onder voorbehoud) geven aan deel te willen nemen aan de simulatie van het ministerie van Defensie. De griffie zal nagaan wat het minimum aantal deelnemers is.

3.
Bezoek Chinese delegatie maandag 6 november 2017

De leden Van Apeldoorn (SP), Overbeek (SP), Schaper (D66), Martens (CDA, onder voorbehoud) en Postema (PvdA, onder voorbehoud) geven aan deel te willen nemen aan de bijeenkomst met de delegatie uit China.

4.
Rondvraag

De commissie geeft er de voorkeur aan om de plenaire voortzetting op 21 november a.s. van het wetsvoorstel inzake de Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriƫle Ontwikkeling (UNIDO) aan te vangen met een derde termijn van de Kamer.

Het lid Lintmeijer (GroenLinks) heeft samen met het lid De Grave (VVD) deelgenomen aan de politiek-maatschappelijke delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Tijdens de commissievergadering van 31 oktober 2017 zal een mondelinge terugkoppeling worden gegeven van dit bezoek.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk