Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)

-
Toezeggingen T02361 en T02362

Toezegging Overleg met VNG, IPO en UVW (32.550); Toezegging Open overleg met vakbonden over uitvoering van de wet (32.550)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2017 inzake voortgangsbrief sturing collectieve sector en diverse toezeggingen (32550, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezeggingen T02361 en T02362 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman