Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 oktober 2017
1.
34583

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Inbreng voor het voorlopig verslag over de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34583 ) is geleverd door de fracties van D66 (Prast) en SP (Van Apeldoorn). De fracties van SP en PvdA sluiten zich aan bij de inbreng van de fractie van D66.

2.
E170024

Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

De commissie besluit de behandeling van het agendapunt aan te houden tot de vergadering van dinsdag 31 oktober 2017.

3.
Interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (Artikel 13 van het Begrotingspact)

De commissie geeft het lid De Grave enkele overwegingen mee ter voorbereiding op zijn deelname aan de Interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU op 30 oktober 2017. Hij kondigt aan tijdens de vergadering van 31 oktober 2017 een korte terugkoppeling te zullen geven.

4.
Mededelingen en informatie

De griffier deelt, op verzoek van de voorzitter, mede dat de Algemene Financiële Beschouwingen en de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018, naar verwachting zullen plaatsvinden op dinsdag 12 december 2017, met eventueel aanvang op maandagavond 11 december. De voorzitter roept de woordvoerders op tot enige zelfbeperking bij het opgeven van spreektijd, gegeven hun voorkeur om het debat tot een dag te beperken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren