Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 oktober 2017
1. 34732

Bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister

De commissie stelt voor op 31 oktober 2017 het voorbereidend onderzoek te houden.

2. 34741

Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

De commissie stelt voor op 31 oktober 2017 het voorbereidend onderzoek te houden.

3. 34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Implementatie Wijziging Mediawet 2008 en Prestatieovereenkomst NPO 2017-2020 (34264, AE) levert de fractie van de PVV inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman