Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 oktober 2017
1.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Op voorstel van het lid Wezel (SP) zal de minister van Veiligheid en Justitie bij brief gevraagd worden een reactie te geven op de brieven van de FNV/CNV (d.d. 17 oktober 2017) en de NOvA (d.d. 19 oktober 2017) inzake de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de Estro/Smallstepszaak. De volgende fracties geven te kennen zich in ieder geval te willen aansluiten bij de brief: D66, PVV, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

NB: De fractie van de PvdA meldde na afloop van de vergadering zich eveneens aan te sluiten bij de brief.

Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie, zodat eventuele andere fracties zich ook nog kunnen aansluiten bij de brief.

2.
34775 VI, D

Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezending advies Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM); Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2018

De commissie besluit op 31 oktober 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3.
T02385

Toezegging Spoedig indienen van een wetsvoorstel ten behoeve van een garantiefonds voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) (34.145)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.

4.
Rondvraag

Het lid Beuving (PvdA) vraagt of er een reactie is gegeven op de brief van een derde (d.d. 1 september 2017) over het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade. De griffie deelt mee dat dit het geval is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren