Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Op voorstel van het lid Wezel (SP) zal de minister van Veiligheid en Justitie bij brief gevraagd worden een reactie te geven op de brieven van de FNV/CNV (d.d. 17 oktober 2017) en de NOvA (d.d. 19 oktober 2017) inzake de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de Estro/Smallstepszaak. De volgende fracties geven te kennen zich in ieder geval te willen aansluiten bij de brief: D66, PVV, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

NB: De fractie van de PvdA meldde na afloop van de vergadering zich eveneens aan te sluiten bij de brief.

Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie, zodat eventuele andere fracties zich ook nog kunnen aansluiten bij de brief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren