Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Toezegging Onderzoek gevolgen netwerk- en ketenzorg (T02178)

Brief van de minister van VWS van 13 oktober 2017 in reactie op de toezegging

De commissie beschouwt de toezegging met de brief van 13 oktober 2017 (32402, V) als voldaan. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 31 oktober 2017 geleverd door het lid Nooren (PvdA).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer