Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
Voortgang behandeling wetsvoorstellen 32398 (Wfz), 31996 (Wzd) en 32399 (Wvggz)

De commissies stellen voor om het plenaire debat over de drie wetsvoorstellen over gedwongen zorg te verplaatsen naar 15 en 16 januari 2018. De wetsvoorstellen Wet zorg en dwang (31996) en Wet verplichte ggz (32399) en het aangehouden wetsvoorstel Wet forensische zorg (32398) zullen gezamenlijk worden behandeld.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer