Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)

-
T01866

Toezegging Informeren Kamer over gebruik van dwingende macro-normen en referentiewaarden decentrale overheden in de EU (33.416)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 25 oktober 2017 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01866 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren