Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag met Zambia (34.503)

- 34503

Goedkeuring belastingverdrag met Zambia

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren