Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 31 oktober 2017
1.
34773, C

Brief over de randvoorwaarden voor Nederlandse bijdrage voor de wederopbouw van Sint Maarten; Gevolgen van de orkaan Irma

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van BZK d.d. 13 oktober 2017 met de randvoorwaarden voor Nederlandse bijdrage voor de wederopbouw van Sint Maarten. De commissie besluit de brief te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2.
34775 IV / CXIX, A

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verschillen in beschermingsregimes in Caribisch en Europees Nederland wordt geleverd door het lid Teunissen (PvdD).

3.
Kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De commissie besluit een kennismakingsgesprek te organiseren met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Kok (PVV) verwijst naar de halfjaarsrapportage van het Cft-BES, aangeboden door de minister van BZK bij brief van 6 oktober 2017. In dit rapport wordt melding gemaakt van een symposium ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van het Cft, Prof. dr. Age Bakker, met als thema ‘Samen verder in het Koninkrijk'. Op verzoek van het lid Kok (PVV) zal worden nagegaan of de voordrachten die gegeven zijn tijdens dit symposium beschikbaar zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman