Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Onderzoek gevolgen netwerk- en ketenzorg

Brief van de minister van VWS van 13 oktober 2017 in reactie op de toezegging (32402, V)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Nooren). De conceptbrief wordt op 7 november 2017 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer