Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 november 2017
1.
33328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

Naar aanleiding van de brief van de initiatiefnemers van 26 oktober 2017 inzake aanhouding van het wetsvoorstel (33328, I) besluit de commissie in te stemmen met het verzoek de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat het in het regeerakkoord aangekondigde overleg tussen de initiatiefnemers en het kabinet is afgerond.

2.
Kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindslieden BZK

De commissie wenst op zo kort mogelijke termijn een kennismakingsgesprek te organiseren met de minister en de staatssecretaris van BZK. Over de te bespreken onderwerpen beraadt de commissie zich nog. Zij stelt voor dat de commissie IWO een eigen kennismakingsgesprek met de minister organiseert over omgevingszaken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman