Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling (34.787)

- Pakket Belastingplan 2018 en Algemene financiële beschouwingen

Met inachtneming van het - naar verwachting - gewijzigde tijdschema voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer, besluit de commissie de aanvankelijke planning voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer eveneens te herzien. De technische briefing over het pakket Belastingplan zal vooralsnog plaatsvinden op 28 november 2017, op dinsdag 5 december 2017 zal het verslag inzake het pakket Belastingplan 2018 worden vastgesteld, waarna op dinsdag 12 december 2017 (in combinatie met de Algemene financiële beschouwingen) de plenaire behandeling zal plaatsvinden. De commissie besluit de inbrengdatum voor de schriftelijke voorbereiding van de Afb vast te stellen op dinsdag 21 november 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren