Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
Verplaatsing plenaire behandeling Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506)

De commissie besluit om de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506) te verplaatsen naar 19 december met dien verstande dat indien het Belastingplan op 19 december zou worden behandeld, zal worden uitgeweken naar 12 december.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk