Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Onderzoek gevolgen netwerk- en ketenzorg

Brief van de minister van VWS van 13 oktober 2017 in reactie op de toezegging (32402, V)

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de minister van VWS van 13 oktober 2017 als commissiebrief vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer