Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34.156)

- Toezeggingen T02265, T02275, T02276 en T02280

Toezegging Tijdelijke huur in de particuliere huursector (34.373); Toezegging Duur scheefwonen (34.373); Toezegging Evaluatie effecten wet (34.156); Toezegging Tijdelijke huurcontracten en internationale studenten (34.373)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2017 inzake Staat van de Woningmarkt 2017 (32847, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02265, T02275, T02276 en T02280 worden als 'deels voldaan' aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman