Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 november 2017
1.
34771

Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
Voorbereiding Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering ter voorbereiding van de Afb op 12 december 2017, is geleverd door de fracties van de VVD (De Grave), CDA (Van Rij), PVV (Van Strien) en SGP (Schalk). De fractie van de ChristenUnie (Ester) zal eveneens inbreng leveren.
NB: de fractie van GroenLinks (Vos) heeft nadien eveneens inbreng geleverd.

3.
Technische briefing pakket Belastingplan 2018

Bespreking tijdstip technische briefing op dinsdag 28 november 2017

De commissie stemt in met het voorgestelde tijdstip van 12.00-13.00 uur voor de technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 op dinsdag 28 november 2017.

Voorts wordt besloten dat de spreektijd voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 en de Algemene financiële beschouwingen, gepland op dinsdag 12 december 2017, maximaal 20 minuten per fractie zal zijn, teneinde het mogelijk te maken het debat op een dag te voeren.

4.
COM(2017)547: Een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de EU voor de digitale eengemaakte markt

De commissie besluit mededeling COM(2017)547 en het op 3 november jl. ontvangen BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.

5.
COM(2017) 566 t/m 569 inzake een definitief BTW-systeem

De commissie besluit de voorstellen COM(2017)566 tot en met 569 en het op 10 november jl. ontvangen BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren