Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsformatie 2017 (34.700)

-
Voorbereiding Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering ter voorbereiding van de Afb op 12 december 2017, is geleverd door de fracties van de VVD (De Grave), CDA (Van Rij), PVV (Van Strien) en SGP (Schalk). De fractie van de ChristenUnie (Ester) zal eveneens inbreng leveren.
NB: de fractie van GroenLinks (Vos) heeft nadien eveneens inbreng geleverd.

-
Technische briefing pakket Belastingplan 2018

Bespreking tijdstip technische briefing op dinsdag 28 november 2017

De commissie stemt in met het voorgestelde tijdstip van 12.00-13.00 uur voor de technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 op dinsdag 28 november 2017.

Voorts wordt besloten dat de spreektijd voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 en de Algemene financiële beschouwingen, gepland op dinsdag 12 december 2017, maximaal 20 minuten per fractie zal zijn, teneinde het mogelijk te maken het debat op een dag te voeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren