Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen (34.771)

- 34771

Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren