Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsformatie 2017 (34.700)

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van 13 november 2017 over de sociale top voor eerlijke banen en groei (TK 21 501-31, nr. 462) en de mededeling van de Europese Commissie 'Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur' van de Europese Commissie (COM(2017)673) aan de orde te stellen tijdens het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van SZW op 28 november a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren