Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 november 2017
1.
Pakket Belastingplan 2018 en wetsvoorstel Geleidelijke uitfasering aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

De commissie besluit het op 7 november 2017 vastgestelde tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 en het voorstel tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34 819) te bevestigen. Dit betekent dat de fracties op dinsdag 5 december 2017 inbreng zullen leveren voor het verslag. Onder voorbehoud dat de nota n.a.v. het verslag op 8 december wordt ontvangen kan op 12 december 2017 de plenaire behandeling, in combinatie met de Algemene financiële beschouwingen plaatsvinden.

2.
34677, C

Naar aanleiding van de brief ter aanbieding van het Ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, besluit de commissie de minister van Financiën per brief te berichten dat zij zich het recht voorbehoudt op het ontwerpbesluit te reageren zolang de behandeling van wetsvoorstel 34 677, Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, dat de rechtsbasis verschaft voor het besluit, in de Eerste Kamer nog niet is afgerond. De griffie zal hiertoe een brief opstellen.

3.
Mededelingen / informatie

Het lid Van de Ven (VVD) geeft aan enkele vragen te hebben bij het Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité, dat de minister van Financiën op 22 november jl. aan de Eerste Kamer heeft gezonden. De commissie besluit het verslag op 19 december 2017 te agenderen, na de Algemene financiële beschouwingen van dinsdag 12 december 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren