Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Wet- en regelgeving financiële markten (32.545)

-
Mededelingen / informatie

Het lid Van de Ven (VVD) geeft aan enkele vragen te hebben bij het Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité, dat de minister van Financiën op 22 november jl. aan de Eerste Kamer heeft gezonden. De commissie besluit het verslag op 19 december 2017 te agenderen, na de Algemene financiële beschouwingen van dinsdag 12 december 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren