Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling (34.787)

- Pakket Belastingplan 2018 en wetsvoorstel Geleidelijke uitfasering aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

De commissie besluit het op 7 november 2017 vastgestelde tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 en het voorstel tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34 819) te bevestigen. Dit betekent dat de fracties op dinsdag 5 december 2017 inbreng zullen leveren voor het verslag. Onder voorbehoud dat de nota n.a.v. het verslag op 8 december wordt ontvangen kan op 12 december 2017 de plenaire behandeling, in combinatie met de Algemene financiële beschouwingen plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren