Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 november 2017
1.
34688

Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
30880, AA

Brief inzake Evaluatie Politiewet 2012; Politiewet 2012

De commissie besluit tot een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid op een nader te bepalen datum na toezending van het kabinetsstandpunt en de behandeling van de evaluatie in de Tweede Kamer.

3.
34388, G

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 23 november 2017, voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Voorbereiding debat over de Staat van de Rechtsstaat II

De commissie besluit per e-mail te inventariseren welke deskundige zij wil uitnodigen voor de deskundigenbijeenkomst, d.d. 6 februari 2018.
Indien via e-mail niet tot een besluit gekomen kan worden, zal het agendapunt opnieuw geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren