Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Politiewet 2012 (30.880)

-
30880, AA

Brief inzake Evaluatie Politiewet 2012; Politiewet 2012

De commissie besluit tot een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid op een nader te bepalen datum na toezending van het kabinetsstandpunt en de behandeling van de evaluatie in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren