Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
32399 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 31996 (Wzd) en 32398 (Wfz))

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het wetsvoorstel op 15 en 16 januari 2018 plenair te behandelen, gezamenlijk met het wetsvoorstel Wet zorg en dwang (31996) en het aangehouden wetsvoorstel Wet forensische zorg (32398).

-
31996 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 32399 (Wvggz) en 32398 (Wfz))

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (Wzd)

De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het wetsvoorstel op 15 en 16 januari 2018 plenair te behandelen, gezamenlijk met het wetsvoorstel Wet verplichte ggz (32399) en het aangehouden wetsvoorstel Wet forensische zorg (32398).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer