Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Wet- en regelgeving financiële markten (32.545)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Van de Ven (VVD) geeft aan het Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité, dat de minister van Financiën op 22 november jl. aan de Eerste Kamer heeft gezonden, op 19 december 2017 te willen agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren