Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (34.739)

-
34739

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

De commissie bespreekt het verzoek van de staatssecretaris van EZK van 6 december jl. (34739, B) en blijft bij haar eerdere voorstel het voorbereidend onderzoek inzake dit wetsvoorstel te houden op 19 december 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer