Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218, I

De commissie besluit, naar aanleiding van het verzoek van de minister voor Rechtsbescherming in zijn brief van 5 december 2017, de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat de minister opnieuw overleg heeft gevoerd met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk en de werknemers- en werkgeversorganisaties, en de Kamer geïnformeerd heeft over de resultaten van dit overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren