Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 december 2017
1.
34794

Implementatie van wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34674

Verzamelwet pensioenen 2017

De commissie besluit naar aanleiding van de op 7 december 2017 ontvangen brief (34.674, G) in schriftelijk overleg te treden met de regering over de AOW-overbruggingsproblematiek. Hierna zal de commissie besluiten over de plenaire afronding van de behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2017

3.
T02480

Toezegging Structurele aanwezigheid (34.195)

De commissie besluit toezegging T02480 inzake de nadere duiding van het begrip 'structurele aanwezigheid' in het wetsvoorstel totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.195) als voldaan aan te merken en de Verzamelbrief Kinderopvang (34.195, E), zoals ontvangen op 28 november 2017, voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie constateert na een korte inventarisatie dat er vooralsnog geen behoefte bestaat aan een plenair debat met de bewindspersonen SZW over de Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (34 775, XV).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren