Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang (34.195)

-
T02480

Toezegging Structurele aanwezigheid (34.195)

De commissie besluit toezegging T02480 inzake de nadere duiding van het begrip 'structurele aanwezigheid' in het wetsvoorstel totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.195) als voldaan aan te merken en de Verzamelbrief Kinderopvang (34.195, E), zoals ontvangen op 28 november 2017, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren