Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
Mededelingen en informatie

De plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel voor een actief donorregistratiesysteem (33506) staat onder voorbehoud op de agenda van 30 januari 2018, omdat de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefneemster nog niet is ontvangen. Tijdens de Algemene politieke beschouwingen is toegezegd dat de Kamer de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Weten is nog geen doen' ruim voor de behandeling van het initiatiefvoorstel tegemoet kan zien.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer