Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (34.739)

-
34739

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Postema).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer