Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180001 - Voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

- Nieuw richtlijnvoorstel inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

De commissie besluit het richtlijnvoorstel inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas in behandeling te nemen. Op 23 januari 2018 kan inbreng geleverd worden voor schriftelijk overleg met de regering en/of Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer