Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 december 2017
1.
34323, G

Wet aanpassing fiscale eenheid

De commissie besluit de op 8 december 2017 ontvangen brief van de staatssecretaris van Financiën inzake het fiscale eenheidsregime (34.323, G) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 14 november

De commissie besluit op 23 januari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over het op 22 november 2017 ontvangen verslag van de vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité, d.d. 14 november 2017. Het lid Van de Ven (VVD) geeft aan mogelijk inbreng te zullen leveren.

3.
Commissievoorstellen Kapitaalmarktunie: COM(2017)542, COM(2017)539, COM(2017)538, COM(2017)537 en COM(2017)536

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commissie inzake de Kapitaalmarktunie, alsmede het op 27 oktober 2017 ontvangen BNC-fiche hierover (TK, 22.112, nr. 2415) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
COM (2017)591 en COM(2017)592

Kabinetsreactie publicaties bankenunie

De commissie besluit de kabinetsreactie van 27 november jl. inzake de publicaties van de Europese Commissie over de bankenunie vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal het onderwerp betrekken bij de deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) in februari 2018 en naar aanleiding van de inzichten uit deze bijeenkomst mogelijk in een later stadium in overleg treden met de regering over de bankenunie.

5.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Enkele leden geven aan voornemens te zijn deel te nemen aan de Ambassadeursconferentie op 1 februari 2018.

6.
Uitnodiging werkbezoek ING

Enkele leden geven aan belangstelling te hebben voor een werkbezoek aan ING. Een datum voor het bezoek zal nog worden gepland. De griffie zal inventariseren welke leden op deze uitnodiging wensen in te gaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren