Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Wet- en regelgeving financiële markten (32.545)

-
Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 14 november

De commissie besluit op 23 januari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over het op 22 november 2017 ontvangen verslag van de vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité, d.d. 14 november 2017. Het lid Van de Ven (VVD) geeft aan mogelijk inbreng te zullen leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren