Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 december 2017
1.
34717

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 januari 2018.

2.
34779

Harmonisatie regels over kabelbaaninstallaties

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 19 december 2017.

3.
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren ten aanzien van de Europese voorstellen COM(2017)647 en COM(2017)676 wanneer de Nederlandse vertaling van het voorstel COM(2017)676 beschikbaar is.

4.
Derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP 3)

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 28 november 2017 (30872, B)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet

Brief - met bijlage - van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 21 november 2017 (27625, D)

De commissie besluit de brief van 21 november 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissie bespreekt de uitnodiging voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer