Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170034 - Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

-
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren ten aanzien van de Europese voorstellen COM(2017)647 en COM(2017)676 wanneer de Nederlandse vertaling van het voorstel COM(2017)676 beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer