Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 december 2017
1.
Voorbereiding debat over de Staat van de Rechtsstaat II

schriftelijke voorbereiding deskundigenbijeenkomst

De commissie bespreekt de inventarisatie van de vragen die, ter voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst over de staat van de rechtsstaat, aan de deskundigen worden gestuurd. Een conceptdocument wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

2.
34851, A

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
34775 VI, I

De reactie van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 19 december 2017 op de vragen over het advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie

De commissie besluit dit agendapunt, inzake de reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen over het advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie, aan te houden en opnieuw te agenderen op 16 januari 2018.

4.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissie bespreekt de uitnodiging voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie. Leden kunnen hun belangstelling voor deelname kenbaar maken bij de griffier van de commissie.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op voorstel van het lid Wezel (SP), het wetsvoorstel Procedurele verbeteringen voor de rechtspraktijk (34736) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 16 januari 2018.

6.
Rondvraag

Het lid Ruers (SP) vraagt de griffie of de nadere memorie van antwoord betreffende het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade (34257) reeds de Kamer is toegestuurd, gelet op het verzoek voor 14 december 2017 te antwoorden. De griffier antwoordt dat dit niet het geval is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren