Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34.851)

- 34851, A

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2017 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren