Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 december 2017
1.
Aanpassing Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz)

Brief van de minister van VWS van 18 december 2017 (31996/32399, C)

De commissie neemt kennis van de brief van 18 december 2017. Desgewenst kan de brief worden betrokken bij de gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen gedwongen zorg - Wvggz (32399), Wzd (31996) en Wfz (32398) - op 15 en 16 januari 2018.

2.
Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: toezeggingen en moties

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 12 december 2017 (27529, G): voortgangsrapportage Wet cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

De commissie neemt de brief van 12 december 2017 voor kennisgeving aan. Toezegging T02375 wordt, in afwachting van de volgende voortgangsrapportage, als deels voldaan beschouwd. Toezegging T02377 wordt aangemerkt als voldaan. Aan het gevraagde in de gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over overleg met de AP over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevens (33509, Q), de gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design voor de elektronische verwerking van medische gegevens (33509, R) en de gewijzigde motie-Teunissen (PvdD) c.s inzake het centraal toegankelijk houden van medische dossiers (33509, T herdruk) is tegemoet gekomen.

3.
Uitnodiging ambassadeursconferentie

De leden Prast (D66), Schnabel (D66) en Teunissen (PvdD) geven te kennen aanwezig te willen zijn bij de bijeenkomst met de Nederlandse ambassadeurs op 1 februari 2018. De commissie stelt geen aanvullende thema's voor de inhoudelijke gespreksrondes voor.

4.
Rondvraag

Het lid Don (SP) informeert naar de stand van zaken over de klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015. Dit onderwerp zal op 16 januari 2018 geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer