Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529)

-
Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: toezeggingen en moties

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 12 december 2017 (27529, G): voortgangsrapportage Wet cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

De commissie neemt de brief van 12 december 2017 voor kennisgeving aan. Toezegging T02375 wordt, in afwachting van de volgende voortgangsrapportage, als deels voldaan beschouwd. Toezegging T02377 wordt aangemerkt als voldaan. Aan het gevraagde in de gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over overleg met de AP over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevens (33509, Q), de gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design voor de elektronische verwerking van medische gegevens (33509, R) en de gewijzigde motie-Teunissen (PvdD) c.s inzake het centraal toegankelijk houden van medische dossiers (33509, T herdruk) is tegemoet gekomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer