Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
Aanpassing Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz)

Brief van de minister van VWS van 18 december 2017 (31996/32399, C)

De commissie neemt kennis van de brief van 18 december 2017. Desgewenst kan de brief worden betrokken bij de gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen gedwongen zorg - Wvggz (32399), Wzd (31996) en Wfz (32398) - op 15 en 16 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer