Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Rondvraag

Het lid Don (SP) informeert naar de stand van zaken over de klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015. Dit onderwerp zal op 16 januari 2018 geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer